Project

A9 Baho

A9 BaHo

Locatie

Looptijd

Opdrachtgever

Why

Ingrijpende werkzaamheden binnen de Randstad zorgen voor mooie uitdagingen in Civiel Technische projecten. Zeker wanneer de verkeersafwikkeling een belangrijke EMVI component is. De A9 ter hoogte van Amstelveen gaat van drie naar vier rijstroken en wordt over een lengte van 1,6 kilometer verdiept aangelegd in een dicht bebouwde omgeving. Dagelijks maken meer dan 150.000 voertuigen gebruik van de A9 en is het het taak om te zorgen dat alle auto’s ook vlot kunnen doorrijden tijdens de aanleg.

Naast ervaring is creativiteit zeker zo belangrijk bij het ontwerpen van de juiste fasering. Met name De realisatie van de verdiepte ligging in een bebouwde omgeving, terwijl gedurende de aanbestedingsfase [tender] nog geen aannemer aangesloten was.

Het aandeel tijdelijke verkeersmaatregelen ligt op € 15.000.000,-. Bij een dergelijk project vraagt dat de nodige aandacht van de organisatie. Zeker wanneer uiteindelijk een buitenlandse aannemer het project gaat uitvoeren wanneer de voertaal Engels is

How

Door de ervaring met onze DDI ( Diverging Diamond Interchange, het verkeer rijdt dan links i.p.v. rechts) in Leiden, konden we voor de A9 het juiste ontwerp en advies maken. Waardoor Amstelveen beter bereikbaar blijft.

Traffic & More beschikt over de beste Tenderleiders (Tijdelijke Verkeersmaatregelen) die tijdens de looptijd van de tender in diverse dialoogsessies de wegbeheerders en stakeholders hebben overtuigt van de kwaliteit en toegevoegde waarde van de oplossing op het gebied van doorstroming, veiligheid en logistieke bereikbaarheid.

Voor de A9 hebben wij een “dedicated” projectteam geformeerd Die zich focust op de contractbeheersing, kwaliteitsborging van de “beloofde zaken” en het budget bewaakt. Vanuit de leerervaring op het project “Rijnlandroute” hebben we ook de functie van realisatie manager meer inhoud gegeven. Deze rol bewaakt het integrale karakter van het project. Onze ervaring is dat dit vaak in de verkeersmaatregelen tot uiting komt.

What

Door de ervaring opgedaan bij andere mooie integrale en complexe projecten, zijn we in staat om ons continue te verbeteren. Door de belangen van de bijvoorbeeld de gemeente Amstelveen te herkennen en te verwerken in een passend ontwerp. Vervolgens presenteert het Tenderteam hun idee en wint het vertrouwen van de verschillende stakeholders.

Bij aanvang van het project zijn we er blanco in gestapt. Op dat moment waren alleen de financier en het projectbureau nog aan boord. Wij wilde graag ervaring op doen in een voor ons nieuw proces. De ontwikkeling van onze professionele projectaanpak kunnen we op dit project verder uitbouwen.

Andere Projecten

Project X

01-01-2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Lees Meer

Project X

01-01-2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Lees Meer

Project X

01-01-2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare.

Lees Meer