Project

GO (Groot Onderhoud) Kiltunnel

Terug naar Projecten

GO (Groot Onderhoud) Kiltunnel

Locatie

Looptijd

Aannemer

Opdrachtgever

Project omschrijving

De Kiltunnel is een toltunnel en verbindt de N217 vanuit ’s Gravendeel met de N3 richting Dordrecht. De lengte van het tunneltracé bedraagt 901 meter waarvan circa 400 meter overdekt. Directe aanleiding voor de renovatie is dat een aantal technische installaties aan het eind van hun levensduur zijn, waarmee op termijn het risico van uitval van technische systemen te groot wordt.

Naast de installaties is ook gekozen om ook andere onderdelen toekomst gereed te maken. Zo komen er een nieuwe tolfaciliteiten en kantoor. Worden de wegdekken vervangen van de rijbaan en fietspaden. Deze worden voorzien van “fluistervoegen” en worden nieuwe portalen met signalering geplaatst.

Voor het Groot Onderhoud zijn drie weekendafsluitingen nodig. Daarnaast wordt er rekening gehouden met tweemaal een afsluitingsperiode van tien weken van steeds één tunnelbuis. Tijdens de renovatie blijft de tunnel wel vanuit 2 richtingen bereikbaar, maar het verkeer moet tijdelijk door 1 tunnelbuis.

Bereikbaarheid regio

De regio mag qua bereikbaarheid zo min mogelijk hinder ondervinden. Daarom worden de nieuwe voorzieningen en installaties zoveel mogelijk naast het bestaande gebouwd. De bestaande systemen blijven in gebruik totdat de nieuwe installaties in gebruik kunnen worden genomen. Dit betekent onder andere dat het nieuwe tolplein naast het huidige wordt gebouwd en dat het nieuwe kantoorgebouw aan de andere kant van de weg wordt gerealiseerd.

Verkeersfasering en doorstroming

De ombouw van het tolplein is opgesteld vanuit het weggebruikersperspectief en richt zich op ongehinderde doorstroming, maximale veiligheid en minimale hinderbeleving. De weggebruiker ervaart doordeweeks tijdens de ombouw (van bestaande naar nieuwe situatie) slechts 5 fasewisselingen, waarbij de verkeerssituatie verandert, met als effect waarbij de weggebruiker geen verassingen krijg.

Ten alle tijden blijven minimaal 3 tolstraten in de spitsrichting open, ook direct na de overgang op het nieuwe tolsysteem. Buiten de spits en in het weekend zijn minimaal 2 tol­straten beschikbaar of is minimaal 1 tolstraat tolvrij bij sloop van de oude en plaatsing van de nieuwe luifel. Het aantal volledige weekendafsluitingen blijft beperkt tot 3 (tolplein- en tunnelweekenden gecombineerd).

Geen actiewagens met knipperende lichten, maar een overzichtelijke semi-definitieve weginrichting ondersteund door LED-schermen (DRIP’s) boven de weg en aan beide zijden van het tolplein zorgen voor een minimale hinderbeleving. Fietsers hebben altijd op een veilige manier doorgang, ook tijdens tunnelbuisafsluitingen voor gemotoriseerd verkeer.

Andere Projecten

Rijnlandroute

A9 (Badhoevedorp – Holendrecht)

GVO (Groot Variabel Onderhoud) A4

Meer weten?

Meer informatie over dit project of interesse in een samenwerking?

Neem contact op

WhatsApp

Scan & chat

Scan de QR-code met je telefoon om te chatten of gebruik whatsapp web.

Of bel naar +31 (0)30 6878110.