Project

A9 (Badhoevedorp – Holendrecht)

Terug naar Projecten

A9 (Badhoevedorp – Holendrecht)

Locatie

Looptijd

Aannemer

Opdrachtgever

Creatief faseren in beperkte ruimte

Ingrijpende werkzaamheden binnen de Randstad zorgen voor mooie uitdagingen in Civiel Technische projecten. Zeker wanneer de verkeersafwikkeling een belangrijke EMVI component is. De A9 ter hoogte van Amstelveen gaat van drie naar vier rijstroken en wordt overeen lengte van 1,6 kilometer verdiept aangelegd in een dicht bebouwde omgeving. Dagelijks maken meer dan 150.000 voertuigen gebruik van de A9 en is het de taak van VeenIX om te zorgen dat alle auto’s ook vlot kunnen doorrijden tijdens de aanleg.

Naast ervaring is creativiteit zeker zo belangrijk bij het ontwerpen van de juiste fasering. Met name de realisatie van de verdiepte ligging in een bebouwde omgeving, terwijl gedurende de aanbestedingsfase[tender] nog geen aannemer deel uit maakte van het tenderteam.

Het aandeel tijdelijke verkeersmaatregelen ligt op €15.000.000,-. Bij een dergelijk project vraagt dat de nodige aandacht van de organisatie. Zeker wanneer een buitenlandse aannemer het project gaat uitvoeren wanneer de voertaal Engels is.

Bijzondere oplossingen

Door de ervaring met onze DDI (Diverging Diamond Interchange, het verkeer rijdt dan links i.p.v. rechts) in Leiden, konden we voor de A9 het juiste ontwerp en advies maken. Dankzij de DDI oplossing bleef Amstelveen goed bereikbaar, ondanks de vele werkzaamheden.

Traffic & More beschikt over zeer kundige tenderleiders (Tijdelijke Verkeersmaatregelen) die tijdens de looptijd van de tender in diverse dialoogsessies de wegbeheerders en stakeholders hebben overtuigd van de kwaliteit en toegevoegde waarde van de oplossing op het gebied van doorstroming, veiligheid en logistieke bereikbaarheid.

Voorde A9 hebben wij een “dedicated” projectteam geformeerd dat zich focust op contractbeheersing, kwaliteitsborging en budgetbewaking. Vanuit de leerervaring op het project “Rijnlandroute” hebben we ook de functie van realisatie manager meer inhoud gegeven. Deze rol bewaakt het integrale karakter van het project. Onze ervaring is dat dit vaak in de verkeersmaatregelen tot uiting komt.

Continu verbeteren

Door de ervaring opgedaan bij andere mooie integrale en complexe projecten, zijn we in staat om ons continue te verbeteren. Bijvoorbeeld, de belangen van de Gemeente Amstelveen te herkennen en te verwerken in een passend ontwerp. Vervolgens presenteert het tenderteam hun idee en wint het vertrouwen van de verschillende stakeholders.

Bij aanvang van het project zijn we er blanco in gestapt. Op dat moment waren alleen de financier en het projectbureau nog aan boord. Wij wilden graag ervaring op doen in een voor ons nieuw proces. Door de ontwikkeling met het project A9 BaHo kunnen wij onze ervaring in deze complexe project aanpak verder uitbouwen.

Andere Projecten

Rijnlandroute

GVO (Groot Variabel Onderhoud) A4

GVO (Groot Variabel Onderhoud) A9

Meer weten?

Meer informatie over dit project of interesse in een samenwerking?

Neem contact op

WhatsApp

Scan & chat

Scan de QR-code met je telefoon om te chatten of gebruik whatsapp web.

Of bel naar +31 (0)30 6878110.