July 7, 2021

RAAS

Terug naar Concepten

Roadwork as a Service (RAAS)

RAAS is ontstaan vanuit de behoefte om de realisatie van werk in uitvoering veiliger en efficiënter te laten verlopen, met een minimale hinder voor het verkeer als randvoorwaarde.

Het onderhoud aan het Nederlandse wegennet verloopt op een veilige en efficiënte wijze. Ondanks een uitgebreid pakket aan verkeersmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen, kunnen veiligheidsincidenten rondom werk in uitvoering echter niet uitgesloten worden.

De digitale wereld doet ook z’n intrede in de Civiele Techniek. Verschillende partijen ontwikkelen Apps en programma’s om veiliger en efficiënter te werken. Vanuit een commercieel belang is vrijwel elke partij geneigd om het vooral voor zijn eigen product, dienst of organisatie te gebruiken. Logisch, alleen wordt het lastiger om het integraal in te zetten. Terwijl met integraliteit de meeste winst gehaald kan worden qua veiligheid en efficiency.

 

RAAS heeft de primaire focus op:

·        Het beveiligen van een werkvak

·        De veiligheid in een werkvak

·        Het optimaliseren van de doorstroming

·        Het optimaliseren van de wegwerkzaamheden

 

RAAS koppelt integraal

De benadering van de geïntegreerde mobiliteitsoplossing MaaS - 1 App voor alle diensten - heeft ons geïnspireerd in het bouwen van het RAAS-platform. RAAS staat voor Roadwork As A Service. Dit platform is een koppelvlak tussen zelf ontwikkelde applicaties en generieke applicaties van aannemers, wegbeheerders e.d., met als doel wegwerkzaamheden veiliger en efficiënter uit te voeren.

Want er is niet één generiek goed programma of één app die iedereen kan gebruiken of zal gaan gebruiken. Innovaties komen voort uit individuele behoeftes en inspanningen. De kans dat deze generiek zijn is dan ook gering.

Traffic & More ontwikkelt zelf verschillende Apps die een onderlinge relatie hebben en gericht zijn op tijdelijk verkeersmanagement, zoals:

STAN

Binnen RaaS ligt de focus op het laten communiceren van afzonderlijke producten met elkaar of met de deelnemende partijen. Het idee van RaaS is ontstaan doordat de STAN-applicatie (Safe Trafficwork Application Network) gevoed moest worden met informatie van verschillende partijen. Informatie die al beschikbaar was, maar dan in een andere vorm. Voor STAN is gekozen om niet die informatie opnieuw in te voeren, maar vooral te richten op de toegevoegde waarde die de applicatie biedt.

Meer weten? Neem een kijkje op: www.veiligwerkvak.nl.

TMS

Datzelfde geldt voor het TMS (Traffic Measures System). De verkeersmaatregelen worden in het logboek geregistreerd. Deze dient als input voor STAN, maar wordt ook door de aannemer gebruikt om te kijken waar en welke verkeersmaatregelen zijn ingepland. Het TMS visualiseert deze in een GIS ondergrond.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Meer weten over RAAS?

Ga naar de website

Nieuwsgierig naar andere concepten?

July 7, 2021

Traffic & Education

Hoe creëer je een nieuwe manier van educatie binnen de verkeers-branche? Binnen Traffic & More zijn er een aantal ontwikkelingen gaande om dit te realiseren.

Lees Meer

July 7, 2021

3D Gaming Design

Ontwerpen worden al jaren door ons in 3D getekend. Dit geeft een beter inzicht in het ontwerp, maar is nog wel statisch. We werken aan het omzetten van statische ontwerpen naar dynamische 3D animaties.

Lees Meer

Meer weten?

Meer informatie over dit concept of interesse in een samenwerking?

Neem contact op

WhatsApp

Scan & chat

Scan de QR-code met je telefoon om te chatten of gebruik whatsapp web.

Of bel naar +31 (0)30 6878110.