Project

GVO (Groot Variabel Onderhoud) A4

Terug naar Projecten

GVO (Groot Variabel Onderhoud) A4

Locatie

Looptijd

Aannemer

Opdrachtgever

Hoog risicoprofiel

Om de kwaliteit van het Nederlandse wegennet op peil te houden, is elke 15 jaar grootschalig onderhoud nodig. Vaak worden deze onderhoudswerkzaamheden in de nacht uitgevoerd, tijdens de beschikbare WBU (werkbare uren). Wegen als de A4 hebben een hoge verkeersintensiteiten zijn van groot belang in het vervoersnetwerk rond Schiphol en Amsterdam. Hierdoor hebben werkzaamheden veel invloed op de verkeersstromen.

Onderhoud op een tracé zoals de A4 met brede rijbanen betekent maar liefst 80 nachten met werkzaamheden. Dit geeft een hoog risicoprofiel voor veiligheid en kwaliteit. Mede veroorzaakt door het vele opbouwen, inrichten en afbouwen van de werkvakken. Tevens leidt een dergelijke methode tot extra “koude” asfaltlassen, hetgeen niet gewenst is.

In samenwerking met de aannemer en opdrachtgever heeft Traffic & More opties uitgewerkt voor de verschillende faseringen. Met de eis dat er overdag in beide richtingen 4 rijstroken open moesten blijven, was een 6-2 systeem de meest optimale keuze. Waarbij in de nacht dit systeem zelfs teruggebracht kon worden naar een 6-0 systeem. Zo kon de aannemer binnen 4 weken de complete wegdekrenovatie realiseren.

Gezien de invloed van de openblijvende rijstroken op het dwarsprofiel, diende de verschillende verkeerstromen met een smalle barrier van elkaar te worden gescheiden. Mede met het oog op de veiligheid adviseerde T&M de betonnen SB-50 barrier met een breedte van 24cm en een uitbuiging van W1.

Het werkvak was 7,5 kilometer lang. Na de nodige voorbereidende activiteiten in de nachten voorafgaand, werd het systeem in 1 weekend gebouwd. Dat betekende een grote T&M inzet met vkm ploegen en verkeersregelaars. Ook de betonnen barrier op tijd in NL krijgen en vervolgens te plaatsen, was een logistiek kunststukje.. Door het integrale karakter van het project was coördinatie met andere aannemers van groot belang. In het opbouw weekend werden ook de matrixbakken aangepast naar de tijdelijke situatie. Na allerlei deelfaseringen stonden op maandagochtend de belijning, barrier, verkeersborden en matrixbakken op de juiste plaats.

4 weken later hebben we in 1 weekend alles weer in de oude staat teruggebracht. Traffic & More kijkt terug op een mooi integraal project met een goede sfeer en afstemming tussen opdrachtgever, aannemer, nevenaannemers, eigen medewerkers, ingehuurde medewerkers en onderaannemers.

Andere Projecten

Rijnlandroute

A9 (Badhoevedorp – Holendrecht)

GVO (Groot Variabel Onderhoud) A9

Meer weten?

Meer informatie over dit project of interesse in een samenwerking?

Neem contact op

WhatsApp

Scan & chat

Scan de QR-code met je telefoon om te chatten of gebruik whatsapp web.

Of bel naar +31 (0)30 6878110.