+31(0)30-6878110
ZICHTBAAR BETER BEST VALUE PROCUREMENT

Best Value Procurement (BVP) is een nieuwe contractvorm en aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs. Bij Best Value-projecten is de opdrachtnemer voor de zaken die worden uitbesteed ‘in the lead’ en gaat het er om de meest geschikte expert te vinden die de opdracht kan uitvoeren.

Kwaliteit, ervaring en kennis is het onderscheidend vermogen van Traffic & More. Dit was zo bij de oprichting in 2009 en is nog steeds ons bestaansrecht. Ondanks de prijsdruk op de markt kiezen wij bewust voor een betere prijs/kwaliteit verhouding. BVP biedt Traffic & More de kans om onze expertise maximaal te laten zien en onderscheidend te zijn in de markt. Vanuit de klant blijkt dat 8 van 12 aanbestedingsprojecten zijn beoordeeld met een gemiddelde score van een 8 of hoger.

ROADBLOCK SUCCES TEGEN SLUIPVERKEER

Traffic & More heeft een oplossing gecreëerd voor het tegengaan van sluipverkeer tijdens werkzaamheden en garandeert de doorgang voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten op lokale wegen. Deze oplossing voorziet in het selectief doorgang verlenen (Roadblock) en bestaat uit meerdere automatische slagboominstallaties die bewaakt worden met een selectief accreditatiesysteem.

DYNAMISCH
VERKEERSMANAGEMENT
EEN TOEGEVOEGDE WAARDE

De doorstroming van verkeer is mede afhankelijk van verkeersintensiteit op en capaciteit van de weg. Als de capaciteit afneemt (minder rijstroken) door bijvoorbeeld werkzaamheden, is het wenselijk om het aanbod van verkeer te reduceren. Daarnaast is het belangrijk om de verkeersdeelnemers te informeren over gewijzigde verkeerssituaties. Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) is daarvoor uitermate geschikt.

Reconstructie Vijfsluizen

Samen voor een betere doorstroming
In opdracht van de gemeenten Vlaardingen en Schiedam is het knooppunt Vijfsluizen gereconstrueerd om de toenemende verkeersstromen en bereikbaarheid van de omliggende gebieden (diverse woongebieden en het bedrijventerrein Vijfsluizen) te kunnen faciliteren.
Tijdens de uitvoering is de doorstroming van de verschillende verkeersstromen (gemotoriseerde personen- en vrachtvoertuigen, fietsers en voetgangers) en de veiligheid van gebruikers, omwonenden en bouwend personeel gewaarborgd.