Marktvisie

Een heldere visie en vasthouden aan onze succesvolle strategie

Onze visie

Nederland is een klein land met één van de hoogste bevolkingsdichtheden ter wereld. De afgelopen decennia is het inwonersaantal toegenomen met 15%. En groeide de bebouwing mee van 4% naar 11% van het totale oppervlakte. De mobiliteit heeft in dezelfde periode een nog grotere vlucht genomen. Sinds de jaren negentig zijn de voertuigkilometers toegenomen met 40%! Terwijl de infrastructuur maar een groei kende van 6%.

Dit geeft een grote druk op het huidige wegennet en dat zit al aan zijn maximale capaciteit. Bij de minste of geringste verstoring ontstaan er extra files. Daarom is het van belang om de invloed van wegwerkzaamheden op het verkeer en de omgeving integraal te benaderen. 

Hoe we dat doen?

  1. In de tenderfase zijn wij de bedenkers van de faseringsplannen om het project veilig te kunnen realiseren. Zodanig dat de impact op de omgeving zo beperkt mogelijk is. Waarbij doorstroming en bereikbaarheid belangrijke waarden zijn. Dit wordt afgezet tegen de productiekosten van het project. Want de waarde moet in verhouding staan met de kosten.

  2. Een goede relatie met de wegbeheerders is een must. Zij moeten het vertrouwen hebben dat de maatregelen volgens afspraken uitgevoerd worden. Tijdens de voorbereiding van een project is er goed contact met de wegbeheerder over de juiste invulling van de verkeersmaatregel.

  3. Verkeersmaatregelen zijn vaak de basis van een integrale uitvoering. Traffic & More zet zich in om werkzaamheden te combineren met de verkeersmaatregelen. Daarom is bij ons de reguliere uitvoeringuitgebreid met realisatiemanagers. Deze stemmen met de verschillende bouwstromen de benodigde maatregelen af, om tot een efficiënt geheel te komen.

De partners van Traffic & More waarderen onze professionele aanpak. Naast het hebben van kennis over de contractenvormen is invulling geven aan de  behoefte van de principaal cruciaal. In het tenderteam gaan wij de “best for project” discussie niet uit de weg. We denken mee in oplossingen van andere disciplines. Wegbeheerders staan achter de verkeerstechnische oplossingen van Traffic & More. 

Om deze aanpak mogelijk te maken bouwt Traffic & More aan een community van specialisten en ondersteunende diensten. Teamleden die zich thuis voelen in een ambitieuze omgeving. Waar men zich gesteund voelt door collega specialisten die samenwerken om Traffic & More een stap verder brengen.

WhatsApp

Scan & chat

Scan de QR-code met je telefoon om te chatten of gebruik whatsapp web.

Of bel naar +31 (0)30 6878110.