Kernwaarden

Bekijk hieronder welke kernwaarden wij hanteren binnen Traffic & More.

Verkeersveiligheid

Elk jaar wordt het drukker op de Nederlandse autowegen. Ook al worden er jaarlijks kilometers nieuw asfalt aangelegd, de behoefte blijft steeds voorlopen op de beschikbare capaciteit. Hierdoor groeit de verkeersintensiteit met de dag. Zowel op het hoofdwegennet als op het onderliggend wegennet. Alleen al door deze drukte is een veilige doorstroming niet vanzelfsprekend. En dat geldt helemaal als er ook nog wegwerkzaamheden bijkomen.

Bij wegwerkzaamheden gaat het zowel om de veiligheid van de weggebruiker als de veiligheid van de wegwerker. Opvallend is dat beide partijen in eerste instantie andere prioriteiten hebben dan veiligheid. De weggebruiker wil vooral snel ergens naar toe en houdt niet van vertraging. De wegwerkende partij wil vooral doorwerken en houdt niet van beperkingen.

In dat spanningsveld opereren wij. Onze verantwoordelijkheid is om het werkvak zo in te richten dat de weggebruiker geen overload aan prikkels krijgt. De verkeersmaatregelen en werkzaamheden zorgen al voor genoeg afleiding bij het passeren. Daarnaast moet de wegwerker ruimte hebben om zijn/haar werk te kunnen doen en veilig afgeschermd te zijn van het verkeer.

Voor eenvoudige verkeersmaatregelen zijn de CROW-richtlijnen toereikend. Maar bij complexere maatregelen is meer nodig. Met specifieke kennis en ervaring kun je de beste afweging maken tussen veiligheid en kosten. Wij werken voor partijen die de meerwaarde zien van zo’n afweging. Die niet alleen gaan voor de oplossing met de laagste prijs. De balans mag niet doorslaan ten nadele van veiligheid op basis van kosten.

Bouwproductie

Als aannemer wil je zo efficiënt mogelijk bouwen binnen de eisen van het contract. Door de juiste tijdelijke oplossing te kiezen ontstaat een faseringsplan afgestemd op de EMVI-criteria en met een acceptabele productiviteit. Vaak worden keuzes gemaakt op basis van een trade-off matrix, waarbij kosten, productiviteit en EMVI bonus/malus worden afgewogen. Om hierin succesvol te zijn, is kennis van het bouwproces noodzakelijk. Dan is het ook mogelijk om verschillende disciplines integraal mee te nemen.

Onze ervaring is dat de verschillende disciplines vooral kijken naar hun eigen planning en behoefte aan werkruimte. Daarbij verliest men regelmatig de EMVI/bpkv-criteria uit het oog. Terwijl deze criteria voor je opdrachtgever vaak juist een integrale basis waren voor de bepaling van het budget van de aanneemsom.

De fasering moet zo in elkaar gepuzzeld worden dat er integraal gewerkt kan worden door meerdere disciplines. Hiervoor is inhoudelijke kennis van het bouwproces noodzakelijk. Als je goed wilt scoren in een aanbesteding, dan begin je hier al mee in de tenderfase. Regelmatig stellen wij de traditionele bouwmethodiek ter discussie bij onze klanten om tot creatieve nieuwe ideeën te komen.

Maar ook in de uitvoeringsfase moeten wij soms hard op de rem trappen om de afgesproken combinaties te realiseren van werkzaamheden in realisatie tot verkeersmaatregelen. Dat is niet altijd een leuke rol, want het levert soms weerstand op. Toch nemen we de verantwoordelijkheid om het budget voor verkeersmaatregelen transparant te houden en te bewaken.

Expertise

Ervaring en creativiteit vormen de basis van onze expertise. Sinds 2009 heeft ons tenderteam bijgedragen aan vele kwalitatieve inschrijvingen in aanbestedingen. De afgelopen jaren zijn veel mooie projecten aangenomen, waarbij de invloed van tijdelijk verkeersmanagement substantieel was.

Doorstroming en minder hinder zijn belangrijke items binnen EMVI-criteria. Je kunt je onderscheiden door dé perfecte oplossing of fasering te bedenken voor jouw opdrachtgever. Deze perfecte oplossing is natuurlijk project specifiek, gebaseerd op de nieuwste inzichten en op data uit vorige projecten.

Een oplossing is pas perfect als het je opdrachtgever vertrouwen geeft. Doen wat je belooft is daarvoor de basis. Door de jaren heen heeft het trackrecord van T&M veel vertrouwen gebracht bij wegbeheerders en verkeersmanagers. Een voorstel van T&M bij RWS-workshops wordt serieus bekeken. Onze rekenkundige onderbouwingen staan vrijwel nooit ter discussie.

Opdrachtgevers zien Traffic & More als een expert in tijdelijk verkeersmanagement. De ingediende verkeersplannen behoren vaak tot de beste. Om die kwaliteit te handhaven zijn we voortdurend op zoek naar verbeteringen, door te innoveren in zowel ontwerpen, producten als diensten.

De kwalitatieve kant van de tender is cruciaal om de opdracht te winnen. Maar na gunning is onze expertise tijdens de uitvoering net zo belangrijk. Binnen de eisen en voorwaarden zoeken we naar optimalisatie. Daarin hebben we ook regelmatig een verbindende rol. We maken bijvoorbeeld afspraken met concurrenten om afzettingen te combineren. Zo wordt de hinder beperkt en zijn de kosten lager.

Team

Ieder teamlid wordt gewaardeerd binnen T&M. Van monteur tot directeur, iedereen heeft een belangrijke rol. We koesteren onze mensen, want zij zijn het kloppend hart van Traffic & More en bezitten de kennis.

Bij T&M voel je je thuis in een team van collega’s met dezelfde passie. We hebben regelmatige teambuildingactiviteiten waarin we elkaar ook op het persoonlijke vlak beter leren kennen. Ook is er veel ruimte voor groei en loopbaanontwikkeling. We leren van de beste specialisten uit de branche en zijn nu al bezig met de uitdagingen voor de toekomst. Dat is belangrijk voor een duurzame loopbaan én voor de continuïteit van Traffic & More.

We zijn een vooruitstrevende onderneming met een heldere visie. De afgelopen jaren hebben we met tijdelijke verkeerstechniek al een enorme ontwikkeling doorgemaakt. We zijn gegroeid van onderaannemer naar specialistische partner. Dat vraagt om een professionele aanpak. Hierin hebben we de afgelopen jaren al flinke stappen gezet en we blijven ons ontwikkelen. Ook zijn we een innovatieve omgeving met focus op digitaal. Wij ontwikkelijken daarbij ideeën tot daadwerkelijke concepten, producten of diensten. Een uitdagende omgeving voor ons topteam.

Ga naar onze teams pagina voor een sfeerimpressie!

Meer weten?

Meer informatie over het bedrijf of heb je vragen?

Neem contact op

WhatsApp

Scan & chat

Scan de QR-code met je telefoon om te chatten of gebruik whatsapp web.

Of bel naar +31 (0)30 6878110.