Project

Rijnlandroute

Terug naar Projecten

Rijnlandroute

Locatie

Looptijd

Aannemer

Opdrachtgever

Focus op voertuig verliesuren

De Rijnland route, een tunnelproject dat de A44 met de A4 gaat verbinden. Verkeerstechnisch interessant om de aansluitingen in het verkeer met minimale beperking van de doorstroming te realiseren. De COMOL5 (Mobilis B.V., Croonwolter & Dros B.V., VINCI en DEME Infra) heeft ingeschreven met een vooraf bepaald aantal VVU’s. Met VVU wordt “Voertuig Verlies Uur” bedoeld, het aantal uren dat een voertuig extra kwijt is aan opstoppingen, omleidingen, files e.d., veroorzaakt door werkzaamheden.

Vanuit de tendergedachte naar de werkelijke realisatie is het zaak om de tender uitgangspunten, de contract eisen en het budget goed te bewaken. Aantallen verkeersmaatregelen en VVU’s worden in complexe projecten vaak overschreden door bijvoorbeeld planningswijzigingen of ontwerp wijzigingen. Zeker in de randstedelijke omgeving en dat willen we graag voorkomen op de Rijnland route.

Projectbelang

In een dergelijk project is het van belang om als partner actief te handelen in “Best for project”. Wij gaan niet voor het eigenbelang, maar kijken naar het algemene projectbelang. Wijzigingen zijn onomkeerbaar in een dergelijk project. Het is vooral zaak om de tijdelijke verkeersaanpassingen zo te ontwerpen dat ze zoveel als mogelijk binnen het budget blijven. Tevens naast de belangen van de aannemers, ook de belangen van de weggebruikers, -beheerders en opdrachtgevers mee te nemen. Daardoor hoeft het aantal VVU’s  en de kosten van de verkeersmaatregelen niet altijd op te lopen.

Vertrouwen in budget en uitvoering

Transparantie is van belang. Hoe kan je het bestaande budget zo efficiënt inzetten of ombouwen naar het gewijzigde ontwerp. Als Traffic & More willen wij vooral betaald worden voor wat we doen. Met andere woorden, wanneer maatregelen niet uitgevoerd worden, stellen wij het budget weer beschikbaar.

Omdat T&M het budget voor het tijdelijk verkeersmanagement bewaakt, zijn wij in staat om de middelen efficiënt in te zetten en eindprognoses te maken voor de totale financiële scope. Ons verdienmodel is gebaseerd op een reële marge bij een normale kostprijs voor de activiteiten die wij uitvoeren. Daarom zijn wij transparant met betrekking tot kosten en opbrengsten.

Onze betrouwbaarheid wordt ook gewaardeerd door de wegbeheerders. Zij zien dat het “Best for project” principe ook voor de weggebruikers geldt. Voorbeelden hiervan zijn het combineren van projecten in de nabije omgeving. Daarom worden afwijkende oplossingen sneller geaccepteerd door het algemene belang. Mits ze veilig zijn. Want dat is de meetlat waar Traffic & More haar ontwerpen altijd langs legt.

Andere Projecten

A9 (Badhoevedorp – Holendrecht)

GVO (Groot Variabel Onderhoud) A4

GVO (Groot Variabel Onderhoud) A9

Meer weten?

Meer informatie over dit project of interesse in een samenwerking?

Neem contact op

WhatsApp

Scan & chat

Scan de QR-code met je telefoon om te chatten of gebruik whatsapp web.

Of bel naar +31 (0)30 6878110.