+31(0)30-6878110

Technisch ontwerp

Wij ontwerpen technische verkeersontwerpen van a tot z. Wat wij zoal kunnen bieden zijn:

Rijcurvesimulatie

Rijcurvesimulatie

Vaak is er bij complexe projecten weinig ruimte beschikbaar voor het werkvak én het verkeer. T&M kan met behulp van rijcurvesimulaties voorafgaand aan het project de situatie al simuleren. Zo wordt duidelijk hoe het verkeer straks in de praktijk gebruik gaat maken van het wegvak en of boogstralen voldoende zijn voor het verkeersaanbod. Ook is snel inzichtelijk hoe groot het werkvak wordt.
Markering

Markering

Markeringstekeningen zorgen ervoor dat de aangebrachte markering visueel én begrijpelijk is voor iedereen. De markering kan direct vanuit de tekening op het wegdek aangebracht worden.
Verkeersmodellering

Verkeersmodellering

Met verkeersmodellering kunnen microscopische verkeersmodellen gemaakt en gedraaid worden. Microscopisch houdt hierbij in dat je de individuele voertuigen ziet rijden en dat simulaties op kruispunt niveau mogelijk zijn. Het gedrag van de individuele weggebruiker (auto, fiets, vracht) wordt dus ook geprogrammeerd.
Door verkeersmodellering toe te passen kun je een tijdelijke en permanente verkeerssituatie modelleren en toetsen, vóór de daadwerkelijke uitvoering. Zo kan er optimalisatie plaatsvinden door b.v. een VRI anders in te regelen.
Resultaten die vanuit de verkeersmodellering geanalyseerd kunnen worden zijn bijvoorbeeld wachtrij metingen voor een VRI. Ook reistijden over een bepaalde route en de zgn. network performance (hoe goed functioneert de situatie) zijn te analyseren. Met deze informatie kunt u bij de wegbeheerder aantonen dat de werkzaamheden geen/minimale hinder opleveren.


VRI-tekening

VRI-tekening

Voor het toepassen van een tijdelijke of definitieve elektrische verkeersregelinstallatie is een VRI-tekening benodigd. Op deze tekening zijn alle onderdelen met betrekking tot de VRI op coördinaten ingetekend. Dit zijn onder andere de masten, lichten, detectielussen, VRI nummering en de stopstrepen.

Binnen Traffic&More is de laatste jaren veel ervaring opgedaan met elektrische VRI’s en VRI tekeningen. Door deze ervaring zijn wij in staat om zowel u, als uw opdrachtgever te adviseren omtrent VRI’s.

Daarnaast kunnen wij met behulp van een aanvullende module starre verkeersregelingen simuleren. Door de voorrangsregeling, het aantal richtingen, de ontruimingstijden per richting, enz. in te voeren in de module kan op een visueel eenvoudige wijze een relatief complexe regeling gemaakt worden.
Met deze module wordt dit proces geautomatiseerd en worden alle varianten geanalyseerd.

De regeling middels deze module is ook direct de basis voor de daadwerkelijke regeling buiten, hoewel die bij T&M vrijwel altijd halfstar of voertuigafhankelijk is. Zo geeft de module de minimaal benodigde groentijd en geeft tevens aan welke richtingen gecombineerd groen kunnen krijgen.