+31(0)30-6878110

Wegenproject Westland

Wegenproject Westland

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Activiteit: Infra
In opdracht van: Aannemingsmaatschappij Van Gelder
Periode: 2012-2015

Het 3-in-1 project maakt het Westland en Hoek van Holland beter bereikbaar en vergroot de verkeersveiligheid in het gebied, met als resultaat een nieuw wegennetwerk dat recht doet aan het unieke karakter van Westland.

Het 3-in-1 project bestaat uit 3 deelprojecten:
• het aanleggen van de Verlengde Veilingroute
• een nieuwe verbinding tussen Westerlee en Maasdijk
• de Tweede Ontsluitingsweg Hoek van Holland (afgerond)

In september 2011 is de provincie Zuid-Holland begonnen met werkzaamheden aan de laatste twee delen van het 3-in-1 project. Het gaat om de aanleg van de Verlengde Veilingroute en de verbinding tussen de nieuwe verkeerspleinen Westerlee en Maasdijk. Hierbij hoort ook de aanleg van een nieuwe gemeentelijke weg, de Piet Struijkweg en het vervangen van de Zwethbrug. De nieuwe weg tussen de verkeerspleinen bij Westerlee en Maasdijk, inclusief een verkeerstunnel en drie fietstunnels,  gaan in de zomer van 2015 open. Dit geldt ook voor de Zwethbrug. Het Vlietpolderplein, inclusief de Piet Struijkweg, is sinds november 2013 open.

Bovenstaande werkzaamheden zijn gekoppeld aan de realisatie van de N223: Duurzaam Veilig fase 2. Aanpassingen aan de kruising met de Jogchem van der Houtweg en het deel van de N223 van de Sportlaan tot en met de Zijdekadebrug bij het provinciale steunpunt. Deze werkzaamheden zijn begin 2015 klaar. De definitieve aansluiting van de Verlengde Veilingroute op de Lange Broekweg en de N222 wordt eind 2017 verwacht.

Het aanleggen van een rotonde op de kruising N223 / Noord-Lierweg maakt ook onderdeel uit van het duurzaam veilig maken van de N223, net zoals fase 3 van het project: Duurzaam Veilig maken van de N223 vanaf de Noord-Lierweg tot aan de A4.

Lees meer hierover op de webpagina www.zuid-holland.nl/n223

Het project Westland is een traject waarbij planningen en faseringen door allerlei invloeden kunnen veranderen. Bij een dergelijk project staat de realisatie van wegen en kunstwerken op één. Tijdelijke maatregelen zoals verkeersmaatregelen zijn (vaak) de laatste schakel bij de uitvoering. Keuzes in de wijze van uitvoering hebben direct invloed op de kosten van in te zetten verkeersmaatregelen. Door kosten en opbrengsten zo transparant mogelijk te houden, kan de meest optimale keuze gemaakt worden. Traffic & More en Van Gelder zijn speciaal voor dit project een vergaande samenwerking aangegaan. De samenwerking is vastgelegd binnen de VOF Traffic & van Gelder.