+31(0)30-6878110

Reconstructie knooppunt Vijfsluizen

Vijfsluizen

Opdrachtgever: van Gelder
Activiteit: Advies, engineering, tijdelijk verkeersmanagement t.b.v. ombouw knooppunt Vijfsluizen
In opdracht van: Gemeente Schiedam en Gemeente Vlaardingen
Periode: Maart – oktober 2017 (8 maanden)

In opdracht van de gemeenten Vlaardingen en Schiedam is het knooppunt Vijfsluizen gereconstrueerd om de toenemende verkeersstromen en bereikbaarheid van de omliggende gebieden (diverse woongebieden en het bedrijventerrein Vijfsluizen) te kunnen faciliteren.
Tijdens de uitvoering is de doorstroming van de verschillende verkeersstromen (gemotoriseerde personen- en vrachtvoertuigen, fietsers en voetgangers) en de veiligheid van gebruikers, omwonenden en bouwend personeel gewaarborgd. Tevens zijn de omliggende gebieden bereikbaar gehouden door het werk gefaseerd uit te voeren.
Dit is gedaan door in de voorbereiding een eenduidige en geoptimaliseerde fasering te bedenken, waarbij Traffic & More van Gelder op sleeptouw heeft genomen. De fasering, bestaande uit 3 hoofdfasen, is opgezet uit het oogpunt van bereikbaarheid en doorstroming, i.p.v. het gebruikelijke oogpunt “werk maken”. Dit heeft tot gevolg gehad dat zoveel als mogelijk het huidige aantal rijstroken gehandhaafd is. De fasering is technisch uitgewerkt en gecontroleerd op rijcurven en doorstroming (COCON en VISSIM). Hierna is de fasering uitgewerkt in een stripboek en voorgelegd aan de wegbeheerders.
Tijdens de uitvoering is gebleken dat de gekozen fasering goed heeft gewerkt, er stonden minder files dan ervoor. Dit was te danken aan de tijdelijke VRI van Traffic & More, welke o.a. een “groene golf” bevatte. Tevens waren de 5 kruisingen binnen het projectgebied, welke door Traffic&More zijn overgenomen met tijdelijke VRI’s, aan elkaar gekoppeld. Hierdoor kon het verkeer, wanneer het voorbij de “eerste” VRI was, zonder verder te hoeven stoppen direct doorrijden door het projectgebied.

Door de omzettingen tussen de faseringen in vooraf vastgestelde weekenden plaats te laten vinden, bleef de overlast voor de weggebruiker en omgeving op gebied van bereikbaarheid beperkt. Tijdens en na de omzettingsweekenden zorgde het monitoring- en interventieteam van Traffic & More ervoor dat de weggebruiker op een soepele wijze kon wennen aan de gewijzigde situatie. Eventuele knelpunten werden zo direct geconstateerd en verholpen.