+31(0)30-6878110

Maasbrug Roermond

Maasbrug Roermond

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Activiteit: Infra
In opdracht van: Combinatie Salverda - Mourik
Periode: 2013

Traffic & More heeft in opdracht van de Combinatie Salverda - Mourik voor Rijkswaterstaat in 2013 het grootschalige onderhoud aan de Maasbrug uitgevoerd op de N280 in Roermond. De Maasbrug in Roermond was aan onderhoud toe. Om tijdens de werkzaamheden het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen zijn met behulp van een dynamisch verkeermodel verschillende varianten op doorstroming onderzocht. De Maasbrug is een drukke oost –west verbinding en de belangrijkste toevoerweg voor de stad Roermond. In de ochtendspits is het in de richting Roermond het drukst en in de avondspits in de richting Weert. Gedeeltelijke of volledige afsluiting van de brug heeft dan ook grote gevolgen voor de stad Roermond.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat verkeerskundig een 1+1 systeem de beste variant was om de werkzaamheden uit te voeren met voldoende werkruimte in combinatie met een acceptabele doorstroming van het verkeer. Bij dit systeem behoorde tevens een belangrijke omleidingsroute voor het verkeer over de A73 en de A2 (Maasbracht). Het toegepaste 1+1 systeem, inclusief omleidingsroute, was echter alleen mogelijk als in de regio verschillende beheersmaatregelen genomen werden om een acceptabele doorstroming van het verkeer op de omleidingsroute te garanderen.

Tijdens werkzaamheden bij de Maasbrug in Roermond in 2013 is door Traffic & More de capaciteit teruggebracht van vier naar twee rijstroken (1+1 systeem). Het is belangrijk geweest om de verkeersstroom op de N280 zoveel mogelijk terug te dringen en dat automobilisten de geadviseerde routes via de snelwegen A2 en A73 volgden.

Via reistijdinformatiesystemen zijn reistijden op de N280 en de adviesroutes ‘real-time’ gemeten door Traffic & More. Het resultaat werd vervolgens op informatiewagens getoond waardoor de weggebruiker een keuze kon maken. Het systeem beschikt over zelfstandige meetpunten die eenvoudig verplaatst konden worden. Dat maakt dit systeem (ook) geschikt voor kortlopende projecten.

File detectie systeem

Kans op filevorming was bij de Maasbrug groot en kon onverwachts optreden. Om de weggebruikers op tijd te informeren, is gekozen voor een tijdelijk file detectiesysteem. Dit dynamische systeem gaf een kilometer vantevoren file informatie aan richting de weggebruiker.

Toerit Doseer Installatie (TDI)

Het derde systeem om de verkeersdoorstroming te optimaliseren is de zogenaamde Toerit Doseer Installatie (TDI). Op drie locaties zijn deze aangebracht op de toeritten van de A2. Deze waren voorzien van camera observatie. Een verkeerskundige kon vervolgens op afstand monitoren of de TDI het gewenste effect gaf. Een aanpassing kon als dat nodig was op afstand geregeld worden en het effect kon dan direct beoordeeld worden. Samen met Rijkswaterstaat heeft Traffic & More het DVM in opdracht van de Combinatie Salverda-Mourik verzorgd.

“Wij investeren doelgericht in systemen die eenvoudig en flexibel toe te passen zijn op ieder willekeurig project en de Maasbrug is een voorbeeld daarvan”, aldus Robin Berendsen, verkeersmanager vanuit Traffic & More en verantwoordelijk geweest voor alle tijdelijke verkeersmaatregelen op het project Maasbrug.

Full colour informatiewagen

Roeland Kraan, projectleider logistiek Traffic & More, geeft aan: “Het is erg belangrijk dat de systemen voldoen aan de duurzaamheidsambities van Traffic & More. We gebruiken geen aggregaten, maar zonne-energie en accu’s. Alle tekst- en actiewagens van Traffic & More werken op zonne-energie. Ook de eerste full colour informatiewagens in Nederland die wij hebben aangeschaft, werken op deze manier.”