+31(0)30-6878110

Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer

Mobility Center

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Activiteit: Infra
In opdracht van: Mourik Groot-Ammers
Periode: Oktober 2013 / Juli 2017

De Lekdijk tussen Kinderdijk en het Schoonhovenseveer voldoet over 10 km van de 17,5 km niet aan de veiligheidsnorm. Waterschap Rivierenland heeft na een lang voorbereidingstraject een D&C contract op de markt gezet om de Lekdijk weer op sterkte te brengen.

Traffic & More gaat in opdracht van de Combinatie Dijkverbetering Molenwaard (CDVM) voor het Waterschap Rivierenland de primaire waterkering versterken tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS).

Dat de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer moet worden versterkt, is al langer bekend. Vanwege de vele panden langs en zelfs in de dijk, het drukke verkeer en de grote bedrijvigheid in het gebied, wordt zorgvuldig toegewerkt naar een passende oplossing.

Met de order is een aanneemsom gemoeid van ruim 59 miljoen euro. De werkzaamheden worden voorbereid en gecoördineerd vanuit het voormalige gemeentehuis in Groot-Ammers.

De totale lengte van het traject Kinderdijk-Schoonhovenseveer is 17 kilometer waarvan een lengte van ongeveer 10 kilometer moet worden versterkt. Kenmerkend voor dit traject is het grote aantal panden dat langs of zelfs in de dijk staat te weten zo’n 450. Eerdere dijkversterkingen hebben ervoor gezorgd dat diverse panden steeds dieper in de dijk zijn komen te staan. Deze panden stonden een goede en duurzame oplossing lange tijd in de weg dus moest er nagedacht worden over een innovatieve oplossing. In de kern Streefkerk gaat de combinatie een klimaatdijk bouwen die voldoet aan de ontwerpeisen van de toekomst te weten extra sterk en met een verhoogd veiligheidsniveau. Met dit soort innovatieve oplossingen speelt het waterschap in op de verwachte klimaatwijziging, de stijging van de rivierstanden en de bodemdaling van het veen(weide)gebied. Over enkele jaren kunnen er zelfs woningen op de dijk gebouwd worden.

Projectdirecteur Kees Scheer: “Binnendijks brengen we grond aan waardoor de stabiliteit toeneemt en de dijk bij hoogwater niet zal afschuiven. Ter versterking wordt op drie locaties een betonnen diepwand aangebracht in de kruin van de dijk. Naast grondoplossingen worden in het binnentalud van de dijk damwanden en palenwanden aangebracht. Dat is een precies karwei omdat de werkzaamheden vlakbij aangrenzende woningen plaatsvinden."

Voor de constructieve onderdelen in het plan is aansluiting gezocht met Besix/Franki en ABT. "Ter plaatse van de jachthaven in Streefkerk, op delen in Nieuw-Lekkerland en nabij de Ammerse Kade in Groot-Ammers wordt de dijk een stuk rivierwaarts verlegd om zo de dijk voldoende sterk en stabiel te krijgen.”

De verbeteringswerken aan de dijk moeten uiterlijk 1 juli 2017 gereed zijn.