+31(0)30-6878110

Calamiteiten Contract Limburg

Traffic and More heeft in de periode van 1 januari 2015 tot medio mei 2015 het calamiteiten contract voor het beheersgebied Rijkswaterstaat (RWS) Nederland Zuid vervult. In een maand tijd is alles van A tot Z geregeld om in januari gereed te staan.

Verkeersmaatregelen en verkeersvoorzieningenVerkeersplan Limburg

Naast calamiteiten diende ook andere werkzaamheden uitgevoerd te worden zoals onderhoud. Voor het onderhoud reden elke werkdag twee schouwvoertuigen rond om de staat van wegvoorzieningen te beoordelen. Wanneer een afwijking geconstateerd werd, kwam Traffic & More in actie om het probleem te verhelpen.

Het Calamiteiten Contract

Het calamiteiten contract hield in dat Traffic & More 24 uur per dag, 7 dagen in de week gereed stond bij een calamiteit. Denk bijvoorbeeld aan een ongeval op één van de snelwegen in Limburg. Om dit te kunnen realiseren, werden twee stand-by teams op de ‘kazernes’ in Venlo en Beek ingezet en was in Echt een depot gesitueerd.RAIN Calamiteiten Contract

Iedere team is uitgerust met een camera met realtime beeld, een tablet voor het registreren van iedere activiteit. Het bijbehorende communicatie en registratieprotocol dat wij hiervoor hanteerden, had tot doel de opdrachtgever inzicht te geven in de actuele situatie rond de afhandeling van een binnengekomen melding. Hierdoor is tijdens de looptijd van het contract continu inzicht beschikbaar van de actuele stand van zaken omtrent de uitgevoerde activiteiten.

Daarnaast beschikte iedere team over een uitgebreid assortiment aan gereedschappen en middelen om zo effectief mogelijk te werk te gaan bij meldingen van uiteenlopende aard.

96% op tijdMet een responstijd van 45 minuten na een binnengekomen
melding ter plaatse met een rijdende afzetting (RAIN),
werd de lat voor de teams vrij hoog gelegd. Desondanks
is een heel mooi resultaat neergezet: bij ruim 96% van
de meldingen werd de responstijd behaald! Een prestatie
waar wij trots op kunnen zijn!