+31(0)30-6878110

Bunschoten – Hoevelaken

Mobility Center

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Activiteit: Infra
In opdracht van: Combinatie Van Gelder-Mobilis
Periode: 2014-2015

Rijkswaterstaat verbreedt de A1 tussen aansluiting Bunschoten en knooppunt Hoevelaken. Met de aanleg van een extra rijstrook neemt de filevorming  op de A1 af en kan het verkeer beter doorrijden. De A1 tussen Bunschoten en knooppunt Hoevelaken wordt verbreed van twee naar drie rijstroken in de richting van Amsterdam naar Apeldoorn. Door de verbreding van de A1 moet ook het zuidelijk viaduct over het spoor (Amersfoort-Zwolle) en de Brenninkmeijerlaan worden vervangen.

Beter Benutten maatregel

Rijkswaterstaat heeft samen met regionale overheden en het bedrijfsleven een pakket aan maatregelen opgesteld met als doel om bereikbaarheid en doorstroming te vergroten door bestaande knelpunten op te lossen. De verbreding van de A1 Bunschoten – Hoevelaken is één van deze maatregelen in de regio Amersfoort, evenals het verbeteren van de aansluiting Bunschoten.

Best Value A1

Het project is aanbesteed als een Best Value Procurement (BVP) project. BVP is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs. Bij Best Value projecten is de opdrachtnemer voor de zaken die worden uitbesteed ‘in the lead’. Binnen onze aanpak richting Rijkswaterstaat hebben wij onze expertise maximaal kunnen laten zien. De beoordeling van ons plan van aanpak op de onderdelen verkeersdoorstroming is beoordeeld met een score van een 8 en hoger.

Met BVP krijgt Rijkswaterstaat vooraf een goed inzicht in de risico’s, planning en te leveren prestaties van het project. En wij als opdrachtnemer krijgen de ruimte om het project naar een zo goed mogelijk resultaat te leiden. Resultaat van het gebruik van BVP binnen het project A1 Bunschoten-Hoevelaken:

  • hogere kwaliteit (ontwerp-realisatie in the lead)
  • minder onverwachte kosten (risicobeheersing)
  • minder verkeershinder (kansen onderbouwing)
  • minder vertraging (risicobeheersing planning)
  • minder discussie (vaststellen scope in concretiseringfase)

VOF Traffic & van Gelder

Het project A1 Bunschoten-Hoevelaken is een traject waarbij planningen en faseringen door allerlei invloeden kunnen veranderen. Bij een dergelijk project staat de realisatie van wegen en kunstwerken op één. Tijdelijke maatregelen zoals verkeersmaatregelen zijn (vaak) de laatste schakel bij de uitvoering. Keuzes in de wijze van uitvoering hebben direct invloed op de kosten van in te zetten verkeersmaatregelen. Door kosten en opbrengsten zo transparant mogelijk te houden, kan de meest optimale keuze gemaakt worden. Traffic & More en Van Gelder zijn speciaal voor dit project een vergaande samenwerking aangegaan. De samenwerking is vastgelegd binnen de VOF Traffic & van Gelder.