+31(0)30-6878110

Markering (tijdelijk en definitief)

Wegmarkering

Wegmarkering maakt onze infrastructuur overzichtelijk en veilig. Traffic & More coördineert en adviseert in de toepassing van tijdelijke markeringen bij wegwerkzaamheden of definitieve wegsituaties. Hiermee leveren wij een bijdrage aan het huidige en toekomstige wegennet.

Traffic & More heeft ervaring met het aanbrengen of verwijderen van markeringen op zowel snelwegen als onderliggende wegen. Afhankelijk van de vraag kunnen wij de onderstaande producten aanbieden:
• koudplast
• agglomeraat
• thermoplast
• wegenverf
• tijdelijke wegenverf markering
• tijdelijke plakmarkering
• demarkeringsverf