+31(0)30-6878110

Botsabsorber

De botsabsorber is een voorziening die achter op een voertuig (vrachtwagen > 8 ton) wordt bevestigd, met als doel bescherming te bieden aan weggebruikers en wegwerkers tijdens wegwerkzaamheden. Het absorptiekussen zet bij een aanrijding de bewegingsenergie om in vervormingsenergie.
Hiermee wordt enerzijds de impact van de aanrijding voor het aanrijdende voertuig geminimaliseerd en anderzijds borgt de kerende werking de veiligheid van objecten en personen die zich vóór de botsabsorber bevinden.

De botsabsorber wordt vooral toegepast om onze ploegen in staat te stellen veilig een (rijdende) afzetting op een autosnelweg of autoweg te laten plaatsen. Om de werking van de botsabsorber te toetsen, worden uitvoerige botsproeven uitgevoerd door de leverancier. De eisen bij een dergelijke proef zijn afgeleid van de VS norm NCHRP report 350. Traffic & More beschikt over een botsabsorber die getest is op testlevel 3 conform NCHRP-350. Dit houdt in dat de botsabsorber geschikt is voor functionele werking bij een aanrijdsnelheid tot 100 km/h.