+31(0)30-6878110

Actiewagens solar (handmatig + hydraulisch)

Actiewagen

Een actiewagen is een aanhanger met daarop een actieraam met verlichte dwangpijl en RVV bebording. De actiewagen wordt tijdens werkzaamheden ingezet op wegen met twee of meer rijstroken om het verkeer te geleiden naar een vermindering van het aantal rijstroken.

Kenmerken:
De actiewagens zijn tandem-as aanhangwagens voorzien van oplooprem. Deze actiewagens voldoen aan de eisen van Rijkswaterstaat en hebben een actieraam van (h x b) 3,30 x 2,25 meter. Operationeel is de actiewagen 4,00 meter hoog. Met behulp van een hydraulisch systeem worden het actieraam, de dwangpijl, de steunpoten en het neuswiel bediend. De bediening geschiedt vanuit de actiewagen maar kan ook vanuit het trekkend voertuig worden uitgevoerd.

Een aantal van onze actiewagens is uitgerust met dubbele dwangpijlen waarmee deze als splitswagen ingezet kunnen worden.

De energievoorziening wordt verzorgd door accu’s die door zonnecellen continu worden opgeladen. Doordat de hoeveelheid zonnecellen afgestemd is op de energiebehoefte van de actiewagens, zijn deze zeer lang stand-alone inzetbaar. De actiewagens zijn tevens voorzien van een Traffic Fleet systeem. Met dit systeem bepalen we de positie en status van de actiewagen om tijdig onderhoud te kunnen plegen. Op deze manier wordt de werking van actiewagens continu gemonitord en wordt mogelijke uitval voorkomen.

Doordat de actiewagens op zonne-energie werken:
• zijn ze milieuvriendelijk;
• is er geen geluidsoverlast van een aggregaat;
• is er geen CO2-uitstoot;
• is er geen gebruik van fossiele brandstof en smeerolie nodig.