+31(0)30-6878110

Barrier type staal

barrier staal

Traffic & More beschikt over stalen barriers voor gebruik bij wegafzettingen, omleidingen en het anderszins begeleiden van verkeersstromen. Een barrier is een voertuigkerend element dat geplaatst wordt om wegwerkers, weggebruikers en starre objecten te beschermen bij aanrijdingen. De lange streng staal zorgt er hierbij voor dat een voertuig middels een geleidende kering tot stilstand komt.

Er zijn verschillende soorten stalen barriers. Niet alle stalen barriers kunnen en mogen overal worden geplaatst. Veiligheidseisen en de daaraan gelieerde kenmerken van een barrier liggen hieraan ten grondslag. Overal waar barrier wordt geplaatst, moet rekening worden gehouden met de wegkenmerken en de te beschermen objecten en/of personen. Traffic & More beschikt daarom over diverse typen stalen barriers.