+31(0)30-6878110

Betonnen barrier

Veilig werken in het verkeer vraagt om aanvullende maatregelen bij onoverzichtelijke situaties, lagere werkvakken of hogere snelheden. Traffic & More kan verschillende barriers inzetten om dit op te lossen. Traffic & More beschikt over betonnen, stalen en kunststof barriers. Met het oog op de veiligheid en wet- en regelgeving adviseren wij u over de inzet van de soort barrier en plaatsing daarvan.

Betonnen barrierBarrier Beton

Traffic & More beschikt over betonnen BX barriers (ook bekend als bever barrier). Deze worden gebruikt bij wegafzettingen en het anderszins begeleiden van verkeersstromen. Een barrier is een voertuigkerend element. Barriers worden geplaatst om wegwerkers, weggebruikers en starre objecten te beschermen bij aanrijdingen. De lange streng staal of beton zorgt er hierbij voor dat een voertuig middels een geleidende kering tot stilstand komt.

De BX barrier wordt vooral toegepast bij werkzaamheden binnen de bebouwde kom waar met een lage maximumsnelheid mag worden gereden. Doordat de barrier elementen slechts één meter zijn, is deze betonnen barrier ook bijzonder geschikt als bermbeveiliging voor korte bochten met een minimum straal van 5 meter.

De BX barriers hebben een 'vaste pin' voor de koppeling waardoor geen 'losse onderdelen' aan een constructie zitten, die met BX barriers gemaakt is.