+31(0)30-6878110

EMVI plan

Economisch Meest Voordelige Inschrijving

De ‘bottleneck’ bij aanbestedingsprojecten is de onduidelijkheid over de manier waarop kwaliteit tot zijn recht kan komen. Het gaat er tegenwoordig om dat niet het criterium ‘laagste prijs’ leidend is, maar dat de principes van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) wordt toegepast.

Kenmerken van het EMVI plan

De belangrijkste kenmerken van EMVI zijn:
• aan de aanbodzijde juist wél (mede-)oplossingsruimte bieden, waardoor er behalve op financieel gebied ook ruimte is voor competitie op expertise en creativiteit;
• als gevolg daarvan niet uitsluitend meer op prijs gunnen, maar ook op (duurzaamheids)kwaliteit.

EMVI plannen in de infra / verkeersmaatregelen

Traffic & More heeft de kennis en ervaring om aannemers te ondersteunen in het opstellen van een succesvol EMVI plan. Wegwerkzaamheden zorgen voor bereikbaarheidsproblemen, waardoor deze activiteiten gefaseerd uitgevoerd moet worden. Traffic & More is gespecialiseerd in het opstellen van een faseringsplan. Daarnaast inventariseren wij de risico’s en kansen aangevuld met diverse mobiliteitsmaatregelen om de verkeershinder te beperken.