+31(0)30-6878110

Verkeersanalyse

Traffic & More beschikt over verkeerstellers die uitgerust zijn met radarapparatuur. Hiermee kan op een laagdrempelige manier het weggebruik in kaart worden gebracht. Zeer waardevolle informatie die van pas kan komen bij het opstellen van een verkeersplan of bij het vaststellen van het gedrag van de weggebruiker (verkeersanalyse). De volgende gegevens kunnen worden vastgelegd:
- aantal voertuigen per voertuigcategorie (tweewieler, personenauto, bestelbus, vrachtwagen, trailercombinatie);
- gemiddelde snelheid per voertuigcategorie;
- maximale snelheid per voertuigcategorie;
- verloop aantal voertuigen per tijdseenheid.
Bij de inzet van verkeerstellers wordt gestart met het maken van een nulmeting; hiermee wordt duidelijk wat de intensiteit en wijze van weggebruik is in de huidige situatie. De output wordt vervolgens in een tabel en grafiekvorm gepresenteerd. Op basis van deze gegevens kan in samenspraak met de wegbeheerder een afweging worden gemaakt omtrent de volgende fase.

In de uitvoeringsfase meten we opnieuw de intensiteit en het weggebruik. Door deze te vergelijken met de gegevens van de nulmeting ontstaan waardevolle gegevens. Zo kan de wegbeheerder bijvoorbeeld bepalen of een snelheidsbeperkende maatregel of omleiding ook daadwerkelijk effect heeft.