+31(0)30-6878110

filedetectie

Om veiligheid tijdens files te verbeteren is het op sommige locaties nodig om het verkeer te waarschuwen voor naderende files. Filedetectie stelt de weggebruiker in staat om tijdig te anticiperen op naderende filevorming. Filedetectie wordt voornamelijk ingezet wanneer het zicht minder is of wanneer het verkeer niet rekent op filevorming op het traject, bijvoorbeeld vanwege werkzaamheden aan de weg. Het filedetectie systeem kan fileborden digitaal aansturen door middel van één of meerdere meetpunten. Het systeem is eenvoudig te plaatsen en binnen één dag operationeel.

Voorkomen van onveilige situaties door tijdig te informeren met filedetectie

Wanneer het zicht over een bepaald deel van de weg minder is of wanneer het verkeer niet rekent op filevorming op een traject, kunnen onveilige situaties ontstaan. Een filedetectie systeem biedt dan uitkomst.

Het systeem informeert de weggebruiker ruimschoots van tevoren, via een filebord met LED-verlichting, over de naderende file. Het filedetectie systeem werkt met een radar als meetpunt. Via de radar worden de criteria vastgelegd. Deze criteria kunnen ook handmatig gewijzigd worden om in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Het systeem is in staat om een logboek te genereren met filefrequenties en tijdsduur.