+31(0)30-6878110

RVV bebording

Definitieve RVV bebording

Tijdelijke verkeersmaatregelen worden altijd geplaatst volgens het juridische kader van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV Bebording). Om de kosten te drukken zijn sommige marktpartijen weleens geneigd om niet alle borden te plaatsen. Binnen de visie van Traffic & More kan dat niet. Wanneer niet de volledige bebording wordt geplaatst kan een discussie ontstaan over aansprakelijkheid bij incidenten en dat zou geen enkele opdrachtgever moeten willen.

Ontwerp en plaatsing RVV bebording

Wet- en regelgeving is het juridische kader waarbinnen Traffic & More werkt, met als basis het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. De tijdelijke verkeersmaatregelen dienen te allen tijde geplaatst te worden conform deze basis, waarbij de RVV borden juridisch aangeven wat wel en niet mag of moet. Dit is zeer belangrijk voor de juridische aansprakelijkheid bij een incident.

Traffic & More ontwerpt en plaatst de tijdelijke verkeersmaatregelen zo volledig mogelijk. Het lijkt soms dat er erg veel borden worden ontworpen, maar wanneer de juridische aansprakelijkheid “in zwang” is, telt ieder bordje. Daarnaast is de zichtbaarheid van de RVV borden erg belangrijk, dus de kwaliteit en de juiste plaatsing van de borden.

Bij alle projecten van Traffic & More worden RVV borden toegepast.

Specificaties RVV bebording

- Alle formaten beschikbaar.
- Eigen ontwerp en productie.
- Borden in iedere gewenste kleur.
- We denken mee over de plaatsing.