+31(0)30-6878110

Leveranciersbijeenkomst Traffic & More

Symposium

In het kader van het 5 jarig bestaan heeft Traffic & More op 1, 2 en 3 oktober 2014 diverse activiteiten georganiseerd, waarbij de dialoog met leveranciers en onderaannemers een belangrijk onderdeel vormde.
De uitgangspunten van de bijeenkomst luidde vooraf:
• uiteenzetten van de visie van Traffic & More op het gebied van MVO (veiligheid, milieu, sociaal)
• eisen aan leveranciers / onderaannemers kenbaar maken t.a.v. CO2 / MVO Prestatieladder
• inzicht krijgen in de activiteiten / beleid van de leverancier op het gebied van MVO
• samenwerking binnen de operationele keten verbeteren

De besproken materie geeft voor een aantal deelnemers input om toe te passen in hun eigen zoektocht naar het (door)ontwikkelen van een MVO beleid. Traffic & More vindt het van groot belang dat hierbij van elkaars kennis gebruik wordt gemaakt.
Eén van de conclusies is dat iedere deelnemer wel op een bepaalde manier aan MVO binnen zijn of haar organisatie doet, maar dit niet zo kenmerkt of communiceert naar de buitenwereld. Het is meer “the right thing to do” dan dat het voortkomt uit een beleid op het gebied van MVO.
Daarnaast was er consensus over het feit dat maatregelen op het gebied van MVO minstens moeten bijdragen aan het verbeteren van de concurrentiepositie (voldoen aan duurzaamheideisen binnen contracten, reduceren van kosten en uitgaven, beter imago, etc.).
Met een aantal partijen zijn concrete vervolgstappen besproken op gebied van implementatie van de CO2 footprint, of de mogelijkheid tot ontwikkeling van een innovatie waarmee wordt ingespeeld op een probleem bij de klant.
In 2015 wordt een vervolg gegeven aan de leveranciersbijeenkomst. Tot die tijd is het zeer waardevol om van elkaars ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Door te werken aan een informatieketen tussen de diverse deelnemers, wordt de waardevolle kennis gedeeld waardoor we allen een stap verder kunnen komen.