+31(0)30-6878110

MVO

MVO

Traffic & More levert creatieve, innovatieve oplossingen op het gebied van tijdelijke verkeersmaatregelen bij mobiliteitsvraagstukken. Ons team beschikt over zeer ruime kennis van en ervaring in tijdelijke verkeersmaatregelen. Van advies, planvorming tot daadwerkelijke uitvoering; wij realiseren alles in eigen beheer en met eigen middelen.

In onze dagelijkse activiteiten staat maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal: veiligheid voor weggebruiker, wegwerker en eigen personeel, een minimale hinderbeleving en optimale doorstroming van het verkeer vormen onze belangrijkste drijfveren.

CO2 neutraal verkeersmanagement

De afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in CO2 neutraal verkeersmanagement in tijdelijke situaties. Het dynamisch informeren, monitoren en geleiden van verkeersstromen staat hierbij centraal. Daarnaast zorgt de keuze voor CO2 neutrale energievoorziening voor een laag kostenprofiel in de uitvoering.

Dit realiseren wij onder andere door de inzet van actuele reistijdinformatie waarbij we gebruik maken van de eerste full colour informatiewagens in Nederland die volledig worden gevoed met zonne-energie.

Door de inzet van mobiele camera units met zonne- en windenergie wordt de verkeersdoorstroming nauwlettend in de gaten gehouden, waardoor bij een eventuele verstoring snel en adequaat gehandeld kan worden.

Met het bevestigen van solar LED modules op geleidebakens of geleidebarriers wordt de weggebruiker op een veilige wijze door een tijdelijke situatie geleid. Hiermee kan ook bespaard worden op de inzet van conventionele wegvakverlichting.

Roadled

Op meerdere projecten heeft de inzet van deze middelen een positief effect gehad op doorstroming van het verkeer en beleving van de weggebruiker.

CO2 Prestatieladder

Om bedrijven een leidraad te bieden in CO2 reductie, is in 2009 de CO2 Prestatieladder in het leven geroepen. (meer informatie: http://www.co2-prestatieladder.nl/).

Traffic & More is sinds juni 2013 in het bezit van het certificaat CO2 prestatieladder niveau 5. Op dit hoogste niveau van de ladder is niet alleen actieve inzet op het gebied van reductie van de eigen CO2 uitstoot een eis, ook opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers worden hierbij betrokken (ketenbenadering).