+31(0)30-6878110

Verkeersplan

Wanneer in de buurt van vaarwegen, autowegen, fietspaden of voetpaden gewerkt wordt, zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen nodig. Dit kan variëren van een enkel bord, tot complexe verkeerssystemen met barriers, bebording en VRI’s. Deze verkeersmaatregelen worden in een verkeersmaatregelenplan, ook wel verkeersplan, weergegeven.

Op de afdeling engineering worden 30 á 40 verkeersplannen per week geproduceerd, waardoor de ontwerpers veel ervaring hebben met diverse verkeerssituaties. Hierdoor wordt elk verkeersplan opgesteld met de nodige precisie en specifieke maatregelen.

Voor elke situatie is een ander detailniveau benodigd. Hiervoor hebben wij dus de beschikking over diverse ondergronden.

"In één oogopslag duidelijk welke verkeersmaatregelen nodig zijn"