+31(0)30-6878110

Traffic & More coördineert en adviseert in de toepassing van een verkeersmodel bij wegwerkzaamheden. Door kennis, expertise en tools te combineren werken wij mee aan oplossingen voor de verkeers- en vervoerproblematiek.

Met een verkeersmodel onderbouwen wij ons advies en onze aanpak:
• welk effect hebben tijdelijke maatregelen op de verkeersstromen?
• wat zijn de kosten en baten van een maatregel en hoe worden deze gewogen?
• dragen dynamisch verkeersmanagement maatregelen bij aan de gekozen oplossing?
• kan het tijdelijke ontwerp van een verkeersknooppunt het verkeersaanbod voldoende verwerken?
Traffic & More werkt momenteel samen met freelancers en andere bedrijven om de flexibiliteit te bewaken.