+31(0)30-6878110

Bestekstekeningen en begroting

Bestekstekening

Voorafgaand aan een project wordt door de opdrachtgever een bestek opgesteld. Bij het opstellen van een bestek levert Traffic & More verkeerskundige bestekstekeningen aan en een bijbehorende begroting van de maatregelen. De bestekstekeningen worden aangeleverd in PDF formaat op basis van een ontwerp in Autocad. De bestekstekeningen worden voorzien van de benodigde RVV en tijdelijke bebording, conform de richtlijnen CROW Publicatie 96a en 96b.

Traffic & More kiest bewust voor het weergeven van alle benodigde bebording. Dit laat weinig ruimte over voor discussie in de uitvoering en toezichthouders kunnen zelf eenvoudig toetsen of de aannemer de bebording volledig heeft geplaatst.

De projecten lopen uiteen van afzettingen voor kleine lokale wegen en ingrijpende verkeersmaatregelen op ontsluiting- of provinciale wegen tot complexe verkeerssystemen op autosnelwegen. Ieder type tijdelijke verkeersmaatregelen voor alle wegcategorieën is mogelijk.