+31(0)30-6878110

Project voorbereiding (advies en engineering)

Advies en Engineering

Het voorkomen van hinder bij wegwerkzaamheden. De balans tussen doorstroming en veiligheid. De impact op de omgeving en de werkruimte van de aannemer. De afdeling advies en engineering van Traffic & More is dagelijks op zoek naar het optimale ontwerp.
Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn innovatieve toepassingen, wet- en regelgeving, verkeersstromen, hinderbeleving, wegprofielen. De ervaren ingenieurs van Traffic & More analyseren de situatie vanuit het oogpunt van de omgeving, de weggebruiker en de wegwerker. Dit resulteert in de volgende producten:
• bestekstekeningen verkeersomleiding en een bijbehorende begroting
• verkeersplannen
• stripboeken
• verkeersanalyses
• verkeersmodellering

Het niveau van onze verkeersplannen is afhankelijk van de vraag van de klant. Voor aannemers is dit over het algemeen het minimaal voldoen aan de CROW 96a en 96b. Wegbeheerders kunnen daar geen genoegen mee nemen. Zij dienen ook aan te kunnen tonen dat de gekozen maatregelen voldoen. Het hoogste niveau is het betrekken van de belangrijkste stakeholders bij wegwerkzaamheden en dan zodanig de plannen te ontwerpen die optimaal in de omgeving passen.

Traffic & More heeft bewust gekozen om naast het schrijven en tekenen van verkeersplannen, ook Project Support onder te brengen bij de Engineering. Hierdoor zij we in staat om de theorie te toetsen in de praktijk en deze ervaring weer op te nemen in de nieuwe plannen.

Ervaring is een belangrijk onderdeel bij het maken van verkeersplannen want de tijdelijke verkeersmaatregelen materie leert men niet op een opleiding maar in de praktijk. Uiteraard conform de CROW richtlijnen Publicatie 96a en 96b maar dan aangevuld met de CROW Kennis 96c, c van combineren want maatregelen conform de standaard tekeningen komen maar zelden voor.