+31(0)30-6878110

Definitieve bewegwijzering

Definitieve Bewegwijzering

Het aanbrengen van definitieve bewegwijzering behoort ook tot de activiteiten van Traffic & More. In een integraal ontwerp komen tijdelijke en definitieve bewegwijzering bij elkaar. Ondanks de wezenlijke verschillen tussen beide vormen van bewegwijzering valt er een toegevoegde waarde te behalen bij een goede afstemming.

Traffic & More heeft ervaring met definitieve bewegwijzering op zowel snelwegen als het onderliggend wegennet.