+31(0)30-6878110

Verkeersmanagers van Traffic & More zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de coördinatie en toetsing van (tijdelijke) verkeersmaatregelen op wegen en of vaarwegen. Dat betekent dat de verkeersmanager (vaak op projectbasis) de lange- en korte termijnplanning afstemt en bewaakt en hierover communiceert met interne en externe opdrachtgevers. Daarnaast pas de verkeersmanager (tijdelijke) DVM maatregelen toe, evenals beheersmaatregelen en beoordeelt of toetst interne plannen van aanpak van aannemers en ingenieurs- of adviesbureaus in de ontwerp- en of realisatiefase. Tijdens de realisatiefase handelt de verkeersmanager interne en externe aanvragen af voor wegwerkzaamheden en levert advies over vergunningen / aanvragen en werkt samen met project, technisch- en omgevingsmanagers binnen een project.

Verkeersmanagers van Traffic & More worden vaak ingezet op grootschalige projecten, daarbij zijn ze naast de spil tussen aannemer en wegbeheerder ook vaak belast met belangenbehartiging van de omgeving. Gezien het feit dat in onze ogen een verkeersmanager aantoonbare ervaring en kwaliteiten dient te hebben, is deze pool van medewerkers niet onuitputtelijk.

De verkeersmanagers van Traffic & More:
• zijn verkeerstechnisch geschoold of praktijkgericht opgeleid.
• hebben aantoonbare significante ervaring in soortgelijke functies.
• zijn representatief en communicatievaardig.
• zijn bekend met het wegennet van Nederland.
• anticiperen op onverwachte situaties.
• zijn bekend met het Local Traffic Control systeem.