+31(0)30-6878110

Omgevingsmanagers van Traffic & More zijn verantwoordelijk voor het verkennen en betrekken van alle omgevingspartijen met als doel de eigen en gezamenlijke doelen te onderkennen en te realiseren en de regie te houden op de uitvoering van het eigen stakeholdersmanagement.

In de planvormingfase van infrastructuur projecten zijn de omgevingsmanagers van Traffic & More betrokken om op het juiste moment en op de juiste manier de stakeholders te betrekken en te verbinden van hun belangen om procedurele knelpunten en vertragingen in een vroeg stadium te voorkomen en het draagvlak voor proces en resultaat zo optimaal mogelijk te maken.

In de realisatiefase zijn de omgevingsmanagers van Traffic & More verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de juiste vergunningen, de afstemming met kabel- en leidingbeheerders, communicatie- en verkeersmanagement. Onze omgevingsmanagers hebben voor ogen welke procedures doorlopen dienen te worden, welk tijdspad daarbij hoort en op welke momenten de omgeving het beste geïnformeerd kan worden.

Omgevingsmanagers van Traffic & More worden vaak ingezet bij grootschalige projecten. Daarbij zijn ze naast de spil tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers ook belast met belangenbehartiging van de omgeving. Gezien het feit dat in onze ogen een omgevingsmanager aantoonbare ervaring en kwaliteiten dient te hebben, is deze pool van medewerkers niet onuitputtelijk. Onze omgevingsmanagers spreken de taal van bestuurders en politici, van aannemers, omwonenden, bevoegd gezag en andere belanghebbenden.

Onze omgevingsmanagers hebben de expertise in huis om u te helpen op het gebied van:
• stakeholdersanalyse en participatie
• procedure- en vergunningenmanagement
• contractvoorbereiding
• begeleiding in de realisatiefase

De omgevingsmanagers van Traffic & More hebben/zijn:
• aantoonbare significante ervaring in soortgelijke functies;
• representatief en communicatievaardig;
• bekendheid met de interactie tussen bestuurlijke en niet bestuurlijke partners;
• het vermogen te anticiperen op onverwachte situaties;
• bekend met strategisch omgevingsmanagement (SOM).