+31(0)30-6878110

Project ondersteuning (Project Support)

Traffic & More ondersteunt wegbeheerders bij hun verantwoordelijkheden voor het beheer van de weg bij wegwerkzaamheden. De wegbeheerder is eindverantwoordelijk voor het toepassen van de juiste verkeersmaatregel en moet het verkeer informeren over de toestand van de weg en eventuele aanpassingen in de te volgen route.

Dit vergt kennis en ervaring van tijdelijke verkeersmaatregelen, maar ook van het bouwproces van de aannemer. Traffic & More toetst plannen in de aanbestedingsfase, alsmede de fysieke afzettingen in de realisatiefase. Dit kan als eenmalig toets, maar Traffic & More kan ook het complete proces begeleiden voor de duur van het werk.

Werkt u aan een project waarin het minimaliseren van omgevings- en verkeershinder centraal staan? Dan is specifieke kennis en vakmanschap van uw team vereist. Heeft u behoefte aan projectbegeleiding, projectadvies, projectondersteuning, projectcoördinatie op de genoemde onderdelen? Maak dan kennis met Traffic & More Project Support, de engineering partner op het gebied van verkeerstechniek, verkeers- en omgevingsmanagement.

Engineering is niet alleen projectondersteuning, maar ook projectadvies, projectbegeleiding en projectcoördinatie

Projectadvies

Als het gaat om engineering inzake projectadvies kunt u denken aan advisering met betrekking tot de mogelijke varianten om te komen tot een succesvolle uitvoeringsmethodiek (inzet verkeersmaatregelen), verkeersplannen, mobiliteitsplannen, regelscenario’s, verkeersmodellering, verkeersonderzoek en de aanvraag van vergunningen. Traffic & More levert tevens projectadvies ten aanzien van communicatie of planning. Het gaat hierbij om projecten op het gebied van infrastructuur en of evenementen.

Projectondersteuning/projectbegeleiding

Traffic & More beschikt over specialisten die projectondersteuning, danwel projectbegeleiding, kunnen bieden in diverse fasen van het proces. Als projectleider, verkeers- en of omgevingsmanager voert Traffic & More diverse projectondersteuning gerelateerde activiteiten uit zoals planning, informatievoorziening, financiën, realisatie en beheer. Projectbegeleiding op locatie is ook mogelijk voor de duur van het project.

Projectcoördinatie

Wilt u graag de coördinatie van uw project volledig uit handen geven? Bijvoorbeeld omdat het project zeer complex is of kennis van verkeersmanagement ontbreekt? Ook dan is Traffic & More u graag van dienst. Onder de noemer projectcoördinatie, nemen wij het beheer van het traject (of gedeelten daarvan) van u over op het gebied van verkeersmanagement. Het voordeel van projectcoördinatie is dat u als opdrachtgever één centraal aanspreekpunt heeft. Bovendien is een integrale projectaanpak mogelijk, waardoor projecten sneller en efficiënter uit te voeren zijn. Zowel voor projectcoördinatie als projectondersteuning en projectadvies geldt dat wij niet alleen op basis van engineering werken, maar ook op basis van detachering.