+31(0)30-6878110

Evenementen

De belangrijkste oorzaak van het vastlopende verkeer bij evenementen is - naast een tekort aan capaciteit - niet optimaal rijgedrag van automobilisten. Iedere automobilist streeft naar individuele nutmaximalisatie. Een collectief verlies is vaak het gevolg.

De sleutel tot een soepele doorstroming ligt in het voorkomen van een te grote verkeersvraag en/of het stroomlijnen van de in- en uitgaande routes, in het bijzonder in de directe omgeving van het evenement.
Daar zijn de bezoekersstromen het meest geconcentreerd. Dit bereiken wij door verkeersstromen op kruisende richtingen te voorkomen, verkeersstromen te scheiden en het evenementenverkeer beter te laten doorstromen. Dit vergt afstemming tussen verschillende wegbeheerders en hier moet ook bij een eventuele vergunningaanvraag rekening mee gehouden worden.

Traffic & More is een specialist op het gebied van tijdelijk verkeersmanagement tijdens evenement. Niet alleen door eigen kennis van het verkeer, maar zeker ook door de wetenschap dat verkeersmanagement een onderdeel is van een integraal proces. In de meeste gevallen betreft het hier het bouwproces rondom het evenement. De verkeerskundigen van Traffic & More kennen het bouwproces en weten als zodanig waar de belangen van de bouwer liggen. Het toepassen van de verkeersmaatregelen wordt afgestemd op deze belangen.

Wanneer we de verkeersstromen en organisatie rondom evenementen ook als een proces zien, kan hiervoor eenzelfde benadering worden gehanteerd. Ook bij evenementen zijn er raakvlakken met activiteiten van de producent en de verkeersmaatregelen. Beiden hebben invloed op elkaar. Daarnaast reikt de verantwoordelijkheid voor de producent c.q. organisator verder dan alleen het evenemententerrein. Traffic & More herkent dit vanuit het bouwproces. Daarbij speelt ook de juridische verantwoordelijkheid een rol.

Traffic & More biedt de volgende specifieke zaken aan ter ondersteuning bij een evenement:
• Opzet mobiliteitsplan (input vergunningaanvraag)
• Monitoring middels camera’s (beveiliging in- uitstroom bezoekers evenement)
• Parkeerinformatie (bewegwijzering van en naar tijdelijke parkeerplaatsen)
• Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Verkeersregelaars