+31(0)30-6878110

Interventie en monitoringsteam (I.M.T.)

Interventie en Monitoring Team
Het Interventie en Monitoring Team van Traffic & More wordt ingezet om eventuele doorstromingsproblemen te voorkomen. Vooral als vooraf niet bepaald kan worden waar mogelijk problemen optreden en complexiteit van de verkeerssituatie de kans op problemen vergroot. De gemotoriseerde verkeersregelaars van het IMT zijn VNCL-gecertificeerd en kunnen daar waar nodig het verkeer regelen (mits men niet op de motor zit). De motoren zijn voorzien van duidelijke optische signalering om ondersteuning te kunnen bieden indien de situatie hier om vraagt.

Naast het verkeersregelende karakter kan het IMT ook de verkeersstromen monitoren, bijvoorbeeld op wegen waar geen camera toezicht is. Tevens kunnen zij op autosnelwegen zonder signalering bij filevorming de staart van de file bewaken. Doordat het IMT zich verplaatst op motoren is zij bij files en overige verkeerssituaties snel ter plaatse. Naast de verkeersregelende situaties gaat er ook een preventieve werking uit van het IMT omdat de verkeersdeelnemers het IMT (kunnen) zien als een controlerend team.