+31(0)30-6878110

Dynamisch verkeersmanagement (DVM)

Dynamisch verkeersmanagement is een veelzijdig instrument dat door wegbeheerders wordt ingezet om de wegcapaciteit optimaal te benutten. Het betreft een reeks maatregelen waarmee wordt geprobeerd om, op basis van realtime informatie, de afwikkeling van het verkeer te reguleren. En tevens om weggebruikers te informeren en te waarschuwen voor de situatie op het wegennet.

DVM- maatregelen worden gestuurd door actuele verkeersgegevens, die via monitoringssystemen worden verkregen. Bij deze maatregelen spelen aspecten als de samenwerking tussen wegbeheerders en aannemers ook een belangrijke rol, omdat de werking van de maatregelen vaak de grenzen van een beheersgebied overschrijdt.

Het aansturen van de DVM maatregelen leidt tot een bepaalde informatiebehoefte, die geheel of gedeeltelijk kan worden ingevuld door monitoring van de verkeersstromen op het wegennet. Monitoring levert veel verschillende gegevens op. Hoofdzakelijk wordt de informatiebehoefte geboden door permanente wegkantsystemen. Traffic & More heeft inmiddels op grootschalige projecten ook voor wegwerkzaamheden tijdelijke DVM systemen geïmplementeerd die aansluiten bij de geïntregreerde definitieve systemen bij wegbeheerders.

De maatregelen die door Traffic & More worden toegepast zijn in drie onderwerpen verdeeld en hebben ieder een eigen effect op de tijdelijke verkeerssituatie op het wegennet. Zo kunnen de maatregelen bijvoorbeeld lokaal de doorstroming beïnvloeden, de verkeersstromen herverdelen over het netwerk en de verkeersvraag beïnvloeden of de capaciteit beïnvloeden.

Informeren/adviseren
Onder deze categorie worden DVM maatregelen verstaan die weggebruikers informeren over de actuele situatie tijdens de werkzaamheden en die hen adviseren over mogelijke alternatieve routes. De getoonde informatie kan bijvoorbeeld als doel hebben om het attentieniveau van de weggebruikers te verhogen, het verkeer beter over het netwerk te verdelen, de reistijd van de weggebruikers te optimaliseren of de verkeersvraag (op bepaalde routes) te verminderen, zoals:
• informeren over alternatieve route(s) ingeval van incidenten, (weg-)werkzaamheden;
• informeren over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen op verschillende locaties;
• informeren over de filesituatie en de oorzaak van vertragingen op het wegennet;

Waarschuwen: Filedetectie en bewaking
Ten behoeve van de veiligheid van de weggebruikers worden DVM maatregelen toegepast die de weggebruiker waarschuwen voor onverwachte, ongebruikelijke of gevaarlijke situaties tijdens wegwerkzaamheden. De getoonde informatie heeft voornamelijk als doel om het attentieniveau van de weggebruikers te verhogen en om weggebruikers te wijzen op de betreffende (afwijkende) situatie.

Sturen en regelen
Onder de categorie sturen en regelen worden DVM-maatregelen verstaan die helpen om de verkeersstromen te sturen en te regelen tijdens wegwerkzaamheden. Deze maatregelen hebben bijvoorbeeld als doel om de doorstroming te bevorderen, door de capaciteit te vergroten of door het verkeer beter te verdelen over het netwerk, zoals:
• rust in het verkeer: verminderen van de verschillen in snelheid tussen voertuigen in elkaars omgeving en verminderen van het aantal rijstrookwisselingen, zodat een soepelere verkeersafwikkeling mogelijk is.
• faciliteren samenvoegen verkeer: verbeteren van samenvoegen van het verkeer op locaties waar verkeersstromen samenkomen, zoals bij knooppunten, kruispunten, toeritten en aansluitingen.
• omleiden van verkeer: het verkeer dwingen (dringend adviseren) een andere route te gebruiken, omdat de normale route niet kan worden gebruikt of omdat die route voor dit verkeer ongewenst is.
• beperken/bevorderen van instroom: verminderen of bevorderen van de instroom op een bepaald punt.
• herverdelen van de capaciteit: aanbieden van extra rijstroken buiten het tijdelijke dwarsprofiel en het anders indelen van de rijstroken binnen het dwarsprofiel met een capaciteitsverhogend resultaat.