+31(0)30-6878110

Communicatie ondersteuning

Vertraging

De wens van de gebruiker
Een belangrijke bron van ergernis en hinderbeleving is onduidelijke informatie of ontbrekende communicatie. De weggebruiker verwacht van de wegbeheerders kernachtige en duidelijke hinderinformatie. Dat geldt zowel voor communicatie vóór als tijdens de werkzaamheden. Goed en vroegtijdig communiceren is daarnaast een effectieve maatregel om ernstige hinder te beperken of te voorkomen.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de weggebruikers graag informatie ontvangen over:
• Soort werkzaamheden
• Reden werkzaamheden
• Lengte werkvak
• Duur werkzaamheden
• Duur vertraging
• Omleiding/alternatieve route

Ondersteuning in communicatie
Traffic & More biedt voorafgaand en tijdens de werkzaamheden communicatiemiddelen aan om informatie over hinder en andere consequenties te delen richting de gebruiker. De onderstaande communicatiemiddelen zijn op diverse projecten inmiddels toegepast en door diverse klanten positief beoordeeld, te weten:

Mobilitycenter

• Communicatiecentrum op locatie
• Factsheets
• Informatie avonden (ondersteuning en advies)
• Inzet informatiewagen en of DRIPS
• Klachten ondersteuning en afwikkeling
• Reistijdinformatie op maat
• Stripboeken communicatie en bouwfasering