+31(0)30-6878110

Komt u in de problemen door wegwerkzaamheden?
Als er wegwerkzaamheden plaatsvinden kunnen consumenten minder goed bij uw bedrijf komen en wordt het voor leveranciers erg lastig om de winkel te bereiken. Dit kan dus voor grote schade zorgen en in een tijd waarin ieder bedrijf het toch al moeilijk heeft en dit kan zelfs leiden tot faillissement. Traffic & More heeft vanuit het onderzoek City Mobilty en recente aanvragen van ondernemers een reëel beeld gekregen welke gevolgen tijdelijke wegwerkzaamheden kunnen hebben voor uw onderneming.

Heeft u recht op compensatie?
Als een bedrijf minder omzet heeft gedraaid door de wegwerkzaamheden, kan altijd een verzoek ingediend worden bij de wegbeheerder tot nadeelcompensatie. Dan vergoedt de wegbeheerder inkomstenderving door de werkzaamheden. Uit ervaring weet Traffic & More dat dit door de wegbeheerder vaak niet wordt toegekend vanwege het risico dat er is op ondernemen binnen een stedelijke omgeving. Daarnaast verschilt het per wegbeheerder of hier specifiek rekening gehouden wordt met ondernemers.

Advies in de voorbereiding of uitvoering
Onze ervaring en advisering kunnen reden voor een wegbeheerder zijn om te luisteren naar u, zonder afbreuk te doen aan de relatie met de wegbeheerder. Traffic & More biedt u ondersteuning op het gebied van het contact van en naar de wegbeheerder, opzet van mogelijke alternatieve voorstellen en aanvullende communicatiemiddelen. Hierdoor kan de daling van omzet worden beperkt en/of voorkomen worden in enkele gevallen.