+31(0)30-6878110

Bereikbaarheid stedelijke omgeving (City Mobility)

City Mobility

Uit onderzoek uitgevoerd door Traffic & More blijkt dat wegwerkzaamheden in een stedelijke omgeving zorgen voor verkeers- en omgevingshinder. Daarnaast levert het irritatie op bij winkelend publiek en ondernemers. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van winkels neemt af waardoor de omzet van ondernemers stevig kan dalen in de periode dat er aan de weg gewerkt wordt.

Vanuit de media en uit onderzoeken is veel bekend over de gevolgen van wegwerkzaamheden voor ondernemers en consumenten. Er is echter weinig bekend over de aanpak van wegwerkzaamheden vanuit de uitvoerende kant. De wegbeheerder, in deze context, gemeentes hebben de plicht om haar burgers en ondernemers te ondersteunen en tijdens wegwerkzaamheden de (verkeers)hinder te minimaliseren. In de praktijk blijkt dat ondernemers en consumenten nog altijd veel (verkeers)hinder ondervinden tijdens wegwerkzaamheden.

Om te achterhalen op welke manier wegbeheerders wegwerkzaamheden aanpakken is door Traffic & More een onderzoek (enquête) opgezet en verspreid onder medewerkers van verschillende gemeentes in heel Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat wegbeheerders lang niet altijd tegemoet komen aan de wensen van ondernemers en consumenten en dat het probleem hiervan opvallend vaak bij de wegbeheerder ligt. Zo geeft bijna de helft van de wegbeheerders aan andere prioriteiten en inzichten als reden te hebben voor het niet kunnen voldoen aan de wensen. De problematiek die ervaren wordt door ondernemers en consumenten en de huidige aanpak van wegbeheerders leveren een aantal knelpunten op die verminderd kunnen worden. Door aanpassing in de aanpak van wegbeheerders bij de planning, communicatie en uitvoering van de werkzaamheden kunnen de knelpunten worden aangepakt.

Onderstaande knelpunten komen uit het onderzoek naar voren:

- een verschil in prioriteiten leidt tot verschillende inzichten en dus verschillende meningen over de aanpak;
- communicatie komt te laat op gang waardoor ondernemers en consumenten niet meer in staat zijn zich tijdig voor te bereiden op de geplande wegwerkzaamheden;
- de communicatiemethoden zijn ongeschikt (o.a. ontbreken van verwijzing van en naar het stedelijke gebied);
- materialen van tijdelijke verkeersmaatregelen is niet altijd geschikt. Er zijn veel middelen op de markt die functioneler en beter zijn dan de huidige middelen;
- slechte belevingswaarde zorgt voor irritatie en minder consumenten in winkelcentra. Gemeentes doen er te weinig aan om de belevingswaarde te verhogen en ondernemers hiermee te compenseren.

Om deze knelpunten te verminderen zijn door Traffic & More specifieke maatregelen uitgewerkt. Vooral op het gebied van communicatie tussen wegbeheerders en ondernemers zijn verbeterslagen te maken. Het is verstandig om intensiever, eerder en anders te communiceren met consumenten en ondernemers. Daaronder valt ook de communicatie door middel van specifieke bereikbaarheidsmaatregelen, specific signing (bebording) en tijdelijke parkeerinformatie richting de weggebruikers. Traffic & More biedt hiervoor ondersteuning aan in de vorm van advisering, bereikbaarheidsmaatregelen, parkeerinformatie en specific signing.