+31(0)30-6878110

Calamiteitenplan

Calamiteitenplang

Een calamiteit is een plotseling onverwachte gebeurtenis, een onvoorziene situatie of noodgeval. Indien als gevolg daarvan massaal vertrek van gasten plaats vindt, worden voor de verkeersontsluiting calamiteitenroutes ingesteld voor:
- Vertrekkend verkeer;
- Voor het af- en aanrijden van hulpdiensten naar de betreffende locatie.

Er kunnen zowel interne als externe oorzaken van een calamiteit zijn:
- Interne oorzaak: o.a. brand, bommelding, schietpartij.
- Externe oorzaak: o.a. weeralarm, bedreiging park door brand of ongeval met vervoer gevaarlijke stoffen.

Een calamiteitenplan beschrijft de te treffen maatregelen ten behoeve van de ontsluiting van zowel de betreffende locatie als omliggende faciliteiten bij een calamiteit. Naast het afvoeren van bezoekers speelt de toevoer van de hulpdiensten een belangrijke rol bij het beheersen van de calamiteit.

"In geval van calamiteiten duidelijk welke routes gevolgd dienen te worden"