+31(0)30-6878110

Mobiliteitsplan

Mobiliteitsplan

Wat is een mobiliteitsplan?

In een mobiliteitsplan staan ambities weergegeven om de bereikbaarheid van een omgeving, project of evenement maximaal te waarborgen. Denk hierbij aan het benutten van mobiliteitsmaatregelen, extra verhoging van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers, stimuleren van het fietsgebruik en het optimaal benutten van het openbaar vervoer. Het doel van een mobiliteits plan is om deze vier ambities te realiseren. Hiervoor wordt doorgaans een draaiboek opgesteld. Dit draaiboek bestaat uit beleidskaders en ambities binnen het uit te voeren project die gebruikt worden bij diverse (integrale) ontwikkelingen en maatregelen waarmee de grootste knelpunten aangepakt kunnen worden.

Opstellen van een mobiliteitsplan

Traffic & More heeft de kennis en ervaring om aannemers te ondersteunen in het opstellen van een succesvol plan. Werkzaamheden zorgen voor bereikbaarheidsproblemen, waardoor mobiliteitsmaatregelen genomen moeten worden. Traffic & More is gespecialiseerd in het opstellen van een mobiliteitsplan. Daarnaast inventariseren wij de risico’s en kansen aangevuld met diverse mobiliteitsmaatregelen om de verkeershinder te beperken.