+31(0)30-6878110

Stripboek

Een langlopend of complex project vraagt om een overzichtelijke doorkijk van de huidige situatie naar de definitieve situatie. Dat gebeurt hoofdzakelijk door een schriftelijke uitleg of vastlegging in contracteisen door opdrachtgevers en of aannemers. Traffic & More heeft de kennis en ervaring om voor langlopende of complexe projecten de ombouwfase van de huidige naar de definitieve situatie aan te bieden in een stripboek vorm.

In opdracht van opdrachtgevers wordt in de eerste fase de bouwfasering opgesteld. Het opstellen van het faseringsplan is een complexe opgave. Een fasering is sterk afhankelijk van grondverwerving, procedures en vergunningen, werkzaamheden en het bereikbaar houden van de omgeving. Hiervoor dient overleg gevoerd te worden met gemeenten, omwonenden en uitvoerende specialisten op het vlak van grondverwerving, vergunningenprocedures en uitvoeringsmogelijkheden. Alle informatie wordt in de tweede fase besproken met de projectplanner. Het eindresultaat is een faseringschema. Van het faseringsschema wordt vervolgens door Traffic & More een 'stripverhaal' gemaakt, een ruimtelijke verbeelding met daarop de maatregelen per fase.

Uit de terugkoppeling van onze opdrachtgevers of beoordelingsgesprekken na aanbesteding blijkt dat stripboeken bijdragen aan een goede doorkijk van de huidige situatie naar de definitieve situatie. Het stripboek wordt vervolgens gebruikt na gunning om communicatie richting omgeving te verzorgen, omdat deze vorm laagdrempelig en begrijpelijker is.