+31(0)30-6878110

Verkeersplan

Een verkeersplan maken is meer dan men denkt...

Wegbeheerders willen graag op voorhand de consequenties in beeld hebben bij projecten die de omgeving beïnvloeden. Dit geldt ook voor de tijdelijke verkeersmaatregelen. Traffic & More ondersteunt die wegbeheerders door op voorhand complete verkeersplannen uit te werken. Dit gaat in overleg met de bestekschrijvers en, indien gewenst, ook in samenspraak met de omgeving door middel van informatie avonden.

Daarnaast kiezen steeds meer wegbeheerders voor het beoordelen van inschrijvingen op toegevoegde waarde. De meest gehanteerde methode is die van de EMVI score, Economisch Meest Voordelige Inschrijving, waarbij aan de verkeerskant vaak wordt beoordeeld op doorstroming, hinderbeleving en veiligheid.

Traffic & More Engineering heeft de afgelopen jaren de nodige inbreng gehad binnen grootschalige projecten. In de periode 2011-2014 is onze inbreng in tenderprojecten en projecten in uitvoering gewaardeerd met een 8 of hoger in 85% van de gevallen. De waardering is gegeven door diverse opdrachtgevers (Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten).